Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, zawartych w niniejszym oświadczeniu jest PREMIUM Nieruchomości Michał Poprawski z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 16/4

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem oraz prawnie uzasadniony cel administratora – Art. 6 ust.1 lit. a, b, f

Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi pośrednictwa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane innym podmiotom przetwarzającym. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z pośrednikiem przy realizacji umowy pośrednictwa (Notariusze, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, doradcy finansowi, inne biura nieruchomości w ramach współpracy, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych, program do wystawiania faktur, poczta tradycyjna)

Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby Urzędu Skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie art. 77 Rozporządzenia w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

Polityka Prywatności 

  1. Operatorem Serwisu premiumnieruchomosci.zgora.pl jest firma „PREMIUM Nieruchomości Michał Poprawski” w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 16/4 (NIP 924-148-84-35)

  2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki Prywatności.

  3. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

  4. Użytkownik Serwisu dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy) Operatorowi Serwisu poprzez formularze dostępne na stronie, kontakt mailowy lub telefoniczny. Baza danych osobowych jest własnością Operatora Serwisu.

  5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego Użytkownik je przekazał i nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

  6. Użytkownik Serwisu ma prawo w dowolnym momencie do zmiany swoich danych lub ich całkowitego usunięcia z bazy Operatora Serwisu. Pisemne żądanie Użytkownika Serwisu powinno zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora biuro@premiumnieruchomosci.zgora.pl

  7. Operator ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.